Kalibrointi- ja huoltopalvelut

Kalibrointimme on jäljitettävissä SI-järjestelmään joko kansallisten tai kansainvälisten mittanormaalien kautta. Noudatamme kalibrointitoiminnassa ISO 17025-laatustandardin keskeisiä vaatimuksia tai asiakasyritystemme kanssa sovittuja käytäntöjä SOP (Standard Operating Procedure). Asiakkaalle toimitetaan kalibroinneista kalibrointitodistus tai mittaus-/huoltoraportti.

Tuotamme kalibrointi-, testaus ja huoltopalveluita mm. seuraaville laitteille:

 • Partikkelilaskurit (hiukkaslaskurit)
 • Aerosolifotometrit ja -generaattorit
 • Ilmavirtaus-, nopeus- ja ilmamäärämittarit
 • Paine-eromittarit (mikromanometrit)
 • Painemittarit: paine, barometri sekä alipainemittarit ja lähettimet
 • Lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidimittarit 
 • Savukaasuanalysaattorit
 • Dataloggerit ja muut tiedonkeruulaitteet
 • Mikrobikeräilijät ja näyteilmakerääjät
 • Ki-Discus testilaitteet ja muut puhdastilojen erikoismittalaitteet
 • Isolaattorit ja vesihauteet
 • Vesijärjestelmien kalibrointi: johtokyky, paine ja lämpötila yms.
 • Lääke- ja elektroniikkateollisuuden sekä laboratorioiden testi- ja prosessilaitteet.
 • LVI-automatiikan (olosuhdeantureiden) kenttäkalibroinnit
 • Inkubaattorien, kylmähuoneiden ja varastotilojen yms. lämpötila- ja kosteuskartoitus (mappaus).

Lisäksi tarjoamme asiantuntija-, mittaus- ja testauspalveluita mm. laitevalmistajille sekä muille tahoille.  Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen kautta.