Kalibrointi- ja huoltopalvelut

Teollisuuden mitta-, testi-, automatiikka- ja mekatroniikkalaitteet

Mittalaitteiden kalibrointi- ja huolto

Mitta- ja testilaitteiden säännöllinen kalibrointi ja huollon yhteydessä tapahtuva kunnonseuranta antavat hyvän perustan luotettaville ja tarkoille mittauksille. Tarvittaessa pystymme tekemään pieniä mitta- ja testilaitteiden korjauksia. Teemme kalibroinnit ja pienet korjaukset pääasiassa laboratoriossamme Turussa. Lisäksi teemme kenttäkalibrointeja ja huoltoja asiakkaidemme toimipisteissä.

Kysy lisää

Standardien mukaista toimintaa

Kalibrointimme on jäljitettävissä SI-järjestelmään joko kansallisten tai kansainvälisten mittanormaalien kautta. Noudatamme kalibrointitoiminnassa ISO 9001-laatustandardia, sekä ISO 17025-laatustandardin keskeisiä vaatimuksia. Mittaukset teemme asiakasyritystemme kanssa sovittuja käytäntöjä SOP (Standard Operating Procedure) noudattaen. Asiakkaalle toimitamme kalibroinneista kalibrointitodistuksen tai mittaus-/huoltoraportin.

Ota yhteyttä

Kalibroimme ja huollamme mm. seuraavia laitteita

  • Partikkelilaskurit (hiukkasmittarit)

  • Aerosolifotometrit ja -generaattorit

  • Ilmavirtaus-, nopeus- ja ilmamäärämittarit

  • Lämpötila- ja kosteusmittarit sekä lähettimet

  • Painemittarit: paine-, barometri- sekä alipainemittarit ja lähettimet

  • Lääke- ja elektroniikkateollisuuden sekä laboratorioiden testi- ja prosessilaitteet

  • LVI-automatiikan (olosuhdeantureiden) kenttäkalibroinnit

  • Inkubaattorien, kylmähuoneiden ja varastotilojen yms. lämpötila- ja kosteuskartoitus (mappaus)

Kysy meiltä myös muiden laitteiden kalibroinnista. 

Kysy lisää