Vertailumittaukset 2015

11.3.2016

ReSiCal osallistui viime vuonna useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vertailumittauksiin. Mukana vertailumittauksissa oli eri maiden mittanormaalilaboratorioita ja kalibrointilaboratorioita. Vertailumittausten suureita oli ilmanopeus, paine-ero, barometrinen paine ja lämpötila. Alustavien tulosten mukaan olemme kaikissa suureissa ilmoittamiemme mittausepävarmuuksien sisällä.